Laxtrappa i Gullspångsälven


Totalt sågades 90 meter i den 500 mm tjocka betongen 
I Gullspångsälven byggdes en laxtrappa för att öka vattenvolymen och därmed hjälpa till att öka laxbeståndet i älven.

Laxtrappan byggdes genom att torrfårans botten sprängdes ut stegvis, sedan skapades små bassänger genom gjutna trappsteg.

Ett komplicerat uppdrag 

2005 gjordes en ombyggnation av den s.k. divergeringsdammen mitt i älven. Då var vi med och sågade. Det var ett komplicerat uppdrag. Inte bara för att vi var omgivna av vatten, utan också för att det satt stålspont ingjuten hela vägen.

Stålsponten var 5 mm tjock och i skarvarna var det 70 mm tjockt. Totalt väggsågade vi en 90 meter lång sträcka i den 500 mm tjocka betongen. Arbetet utfördes på uppdrag av NCC.

1111
1