Markarbete på SCA Emballage


​​​​​​​Ett omfattande arbete som krävde ordentliga maskinresurser!

När SCA:s fabrik i Mariestad skulle öka produktionen genom att uppgradera sin maskinpark var vi med och gjorde markarbetet.

Vi gjorde plats för en större maskin och flyttade en befintlig veckmaskin 50 meter. Det var ett omfattande arbete som krävde ordentliga resurser i form av hög kapacitet på maskinsidan och kompetent personal.

Nöjd uppdragsgivare

Vi utförde sågning och bilning för upptagning av gammal räls som låg i befintligt golv. Vi grävde även gropar för gjutning av fundament för installation av nya maskiner. Arbetet utfördes på uppdrag av Stenmarks Bygg Skaraborg AB i Mariestad.

Projektet pågick i 6 månader och resultatet uppfyllde uppdragsgivarens alla önskemål.
2121
2