Nybyggnation av parkanläggning

- Här i samargete med Nisses Växtförsäljning AB i Uddevalla

Vi har fått i uppdrag av Norra Älvstranden Utveckling AB och Fastighets AB Fribordet att bygga flera helt nya parkanläggningar. Samarbetet påbörjades under år 2005.

Parkerna skall uppföras på flera olika platser på området Älvstranden i Göteborg. Vi arbetar helt från grunden med konstruering, markarbete och plantering. För att få en professionell design av växter på anläggningarna anlitar vi vår samarbetspartner Nisses Växtförsäljning AB i Uddevalla. De färdigställda parkerna har blivit mycket uppskattade i området. 

Här är exempel på en av parkanläggningarna som vi har uppfört och färdigställt.
parkanlaggning Goteborg1parkanlaggning Goteborg1
parkanlaggning Goteborg
parkanlaggning2 Goteborg1parkanlaggning2 Goteborg1
parkanlaggning2 Goteborg