Borrning vid Munkedalsbron

- Diamantborrning och sågning

På uppdrag av NCC genomför vi diverse borrningar på Munkedalsbron. Det handlar om diamantborrning och sågning. Bland annat utför vi injektering för bultar.

Vi borrar också för att Chalmers ska kunna ta kärnprover på betongen. 

...och vid Uddevallabron


Vid byggnation av Uddevallabron fick vi i uppdrag av Skanska att utföra sågning, bilning, borrning, stålkuleblästring och diamantslipning. Vi borrade även för kärnprover för att undersöka betongkvaliteten.
sochbbgsochbbg
sochbbg