Flervåningshus mitt i Oslo


Läget krävde stor hänsyn till trafik och människor!

I ett befintligt 8-våningshus i stadsdelen Grönland i Oslo skulle en stor mängd betong sågas och bilas ner för att ge plats för en tillbyggnation. Vi fick i uppdrag av Seff Eiendom AS att ta hand om nedsågningen och borttransporteringen av de 3 500 ton betong som skulle forslas till tipp.

Med hänsyn till omgivningen

Arbetsplatsen låg mitt i centrala Oslo vilket krävde stor hänsyn till trafiken och människor i området. Dessutom var fasaden mot gatan k-märkt och behövde hanteras extra varsamt.

Vi löste uppdraget genom diamantsågning och bilning med robotar. Arbetet pågick i ungefär fem månader och genomfördes på ett smidigt sätt med stor yrkeskunskap och stor hänsyn till omgivningen. 
oslo 1 1 oslo 2oslo 3oslo 4oslo 5oslo 6