Om oss

Hög kapacitet och bred kompetens spelar roll!


Såg & Betong startade sin verksamhet 1969 med inriktning på håltagning med hjälp av diamantverktyg, vilket då var en ny metod. Många fick snabbt upp ögonen för vår verksamhet och den nya metoden. Sedan dess har vi expanderat och idag har vi breddat verksamheten med markarbeten, rivningsuppdrag och maskinförmedling. Huvudkontoret ligger i Uddevalla och vi har ett regionkontor i  Mariestad.
Vi jobbar alltid med moderna maskiner och deltar även i utvecklingen av ny teknik. Vårt mål är att vara en av de duktigaste inom betongbearbetning och samtidigt driva branschen framåt.