Såg- & Betongborrning erbjuder

- Betonghåltagning 
- Sågning i golv och vägg 
- Diamantslipning 
- Stålkuleblästring 
- Mark och grundarbeten
- Rivningsarbeten 
- Maskinuthyrning
- Grävning
- Asfaltssågning
- Maskinförmedling

0522-34620
​​​​​​​

Såg- & Betongborrning i Uddevalla AB (sebroschyr.se)