Såg- & Betongborrning erbjuder

- Betonghåltagning 

- Sågning i golv och vägg 
- Diamantslipning 
- Stålkuleblästring 
- Mark och grundarbeten
- Rivningsarbeten 
- Maskinuthyrning 
- Grävning
- Asfaltssågning

0522-34620