Markarbete på Ny Galleria Vid IKEA på Torp i Uddevalla


Såg och Betongborrning fick uppdraget att iordningsställa en helt ny Galleria vid infarten till Uddevalla vid Torp köpcentrum. Placeringen av byggnationen ligger alldeles intill IKEAS´s varuhus.
Arbetet innefattar både sprängning av berg som används till markbädd och därefter skall det gjutas en platta till den nya hallen, Markplan skall iordningsställas runt Gallerian samt byggnation av väg skall utföras. 
22314151Molles Galleria 5