Innerträdgård


​​​​​​​Med grönskande växtlighet och riklig belysning!

Såg och Betongborrning fick i uppdrag av HSB att bygga en innerträdgård mellan 2 fastigheter i central Uddevalla. Arbetet utfördes med stort hänsynstagande till samtliga hyresgäster som befann sig i sina lägenheter runt om arbetsplatsen. Vi rev och forslade bort befintliga massor och byggde upp en helt ny anläggning.

Den nya innerträdgården innefattade en grönskande växtlighet med riklig belysning. Vi lade olika partier med plattor och sten runt en genomgående mur som formats efter planteringarna och sedan placerades sittplater ut strategiskt.

Vi samarbetade med Peab som asfalterade gångarna, och Nisses Växter som planterade.
innertradgard1innertradgard1
innertradgard
Lasses Bilder 019Lasses Bilder 020Lasses Bilder 021