Håltagning

Betonghåltagning


Vi har utfört betonghåltagning under 45 års tid.
Vi är specialicerade på betonghåltagning och kan hantera och åta oss alla typer av uppdrag.Vi utför små som stora arbeten åt så väl entreprenörer i byggbranchen som Kommuner, Lansting och även åt privatpersoner. Alla uppdrag är av intresse. Uppdragen utför vi med största noggrannhet och punktlighet. Vi använder oss av den absolut bästa maskinutrustningen för att leverera ett utmärkt resultat. 


Betongborrning

  • Håltagning i Betong, Tegel, Granit, Sten
  • Håltagning för nya dörrar och fönster.
  • Håltagning för rör, El och Ventilation

Betongsågning

  • Sågning i betong, tegel, granit och sten
  • Sågning för nya fönster och dörrar
  • Sågning i vägg, golv och tak
Vaggsag TyrolitVaggsag Tyrolit
Vaggsag Tyrolit