Rivningsarbete i Melleruds Kommun


Såg och Betongborrning samarbetade med TGT i detta projekt
Det var en omfattande rivning 
​Arbetet utfördes under vintern 2014 och avslutades våren 2015
Rivningen innefattade 5 st hyreshus som innehöll mycket betong och annat material som selectsanerades innan rivningen påbörjades. Det mesta materialet kunde således användas i återbruk
4567