Rivning av Henåns Skola

- Med flertalet byggnader

Arbetet med att riva Henåns skola påbörjades Januari -09. Rivningen skall vara färdigställd till år 2011.

Projektet är att riva hela grundskolan med flertalet byggnader. Arbetet sker åt NCC.
Rivning Henan skola nr 1Rivning Henan skola nr 10Rivning Henan skola nr 2Rivning Henan skola nr 3Rivning Henan skola nr 4Rivning Henan skola nr 5Rivning Henan skola nr 6Rivning Henan skola nr 7Rivning Henan skola nr 8Rivning Henan skola nr 9