Några fler jobb vi gjort

- Stora och små

Under de snart 40 år som Såg- & betongborrning i Uddevalla AB har funnits har vi gjort en hel del arbeten. Vissa uppdrag är stora och omfattande, och har pågått under lång tid; andra utförs i mindre skala. Alla jobb är utmanande på olika sätt. Här kan du läsa om några av våra uppdrag:

BBM i Karlstad AB

Bortbilning av 30 mm tjockt epoxigolv.Totalt 500 m2. Arbetet utfördes med en av våra minrobotar.

SIAB Örebro

Bilning och grävning med vår minsta rivningsrobot för nytt hisschakt, ned till 1,4 meter djup på gamla Televerkets lokal i Örebro.

Borås Lasarett

Stålkuleblästring av 7.000 m2 golvyta belagd med tjärklister. Arbetet utfördes dammfritt. Uppdraget utfördes åt KIA Bygg.

Vänersborgs Kommun

Håltagning för indragning av nya vattenledningsrör, på Vattenverket i Vänersborg. Borrningen innefattade Ø 1 000 mm hål i 1 800 mm tjock granitvägg.

SIAB Karlstad och Arvika

Sågning och nedtagning av gamla balkonger på 9-våningshus för uppsättning av nya inglasade balkonger.

Skanska Munkedal

Här fick vi i uppdrag att klyva befintligt trapplöp och trapplan för insättning av nya smalhissar i hyreshus.

BPA Uddevalla

Sågning och nedmontering av 950 m2 betongyta i befintlig hörndel på hotell Carlia i Uddevalla. Arbetet utfördes från marknivå till 12 meters höjd.